Argonne National Laboratory

Hybrid Electric Vehicles

2015 Honda Accord Hybrid

2013 Chevrolet Malibu Eco

2013 Ford Cmax Hybrid

2013 Honda Civic Hybrid

2013 Volkswagen Jetta Hybrid

2011 Hyundai Sonata

2010 Ford Fusion Hybrid

2010 Honda CR-Z

2010 Honda Insight

2010 Toyota Prius

2010 Mercedes S400h BlueHybrid